Privacyverklaring Nassen Verwarming

Privacy policy 1.0 – 28/05/2024

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Nassen Verwarming, gevestigd aan Toekomststraat 45, 3770 Riemst, België. Nassen Verwarming respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke Naam: Nassen Verwarming
Adres: Toekomststraat 45, 3770 Riemst
Ondernemingsnummer: BE0886.315.130

2. Persoonsgegevens die wij verwerken Nassen Verwarming verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

3. Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking Nassen Verwarming verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw vragen en verzoeken via het contactformulier.
  • Het leveren van diensten aan bestaande klanten en het opvolgen van nieuwe leads.
  • Het optimaliseren van onze website en diensten via Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads en Facebook Pixel.

De rechtsgrond voor deze verwerkingen is uw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Geautomatiseerde besluitvorming Nassen Verwarming neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden Nassen Verwarming verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Nassen Verwarming gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nassen Verwarming gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen bijvoorbeeld onthouden worden.

Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Nassen Verwarming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nassen-verwarming.be.

8. Uw rechten U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nassen Verwarming en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Contactgegevens Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via:

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig deze verklaring te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.